Klubbens vedtægter ændret

Klubben har afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor 10 medlemmer deltog og 2 medlemmer gav bestyrelsen fuldmagt. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes paragraf 16 blev enstemmigt vedtaget. Ændringen betyder, at det ikke længere er muligt at opløse foreningen uden kommunens involvering. Vi lever derfor nu op til momslovens krav om at klubben ikke kan opløses til medlemmernes fordel. Vi kan derfor igen søge om midler fra foreninger mv som uddeler penge momsfrit.

Referat fra generalforsamlingen, samt de nye vedtægter er tilgængelige i “Kun for medlemmer” sektionen.