Større fokus på orden i værkstedet

Bestyrelsen har afholdt møde i dag – referatet ligger under interne dokumenter (kræver login).

Særligt skal det bemærkes, at bestyrelsen synes, at vores værksted trænger til en grundig oprydning og bedre orden. Vi synes ikke værkstedet i dag er et rart sted at være, på samme måde som klubhuset. Derfor vil bestyrelsen i løbet af sommerperioden – uden varsel – forestå oprydning og udsmidning i værkstedet. Medlemmer, der har ting liggende i værkstedet, som enten er private eller skal gemmes, skal tydeligt gøre opmærksomme på dette, ellers er der en risiko for at udstyr og materialer bliver fjernet.

“Passivt medlem med DSF medlemsskab” – ny kontingenttype

På forespørgsel fra et medlem har bestyrelsen besluttet at lave en forsøgsordning med en ny type af medlemsskab: Passivt medlem med DSF medlemsskab. Denne medlemstype giver samme rettigheder som et passivt medlem, dvs. adgang til svømmehal og sociale arrangementer. Derudover får man fordelene med DSF, dvs. bl.a. medlemsbladet og dykkerforsikringen. Medlemsskabet koster 700 kr. pr. halvår, og det er gratis at skifte frem og tilbage i forbindelse med et halvårsskift.

Dykkerflaske liste nu på hjemmesiden

Sikkerhed er en prioritet i “Bundskraberen”. Derfor står der i vores vedtægter:

  1. Dykkerflasker skal have en gyldig trykprøvning
  2. Dykkerflasker skal være visuelt inspicerede inden for det sidste år

Det er den enkelte dykkers ansvar at sikre dette. I klubben har vi en liste over alle dykkerflasker. Listen er nu flyttet her til hjemmesiden. Man skal være logget ind for at kunne se listen.

Hvis der er fejl i listen kan den enkelte dykker selv rette, eller kontakte kassereren.

Listen kan findes i “Kun for medlemmer” sektionen nederst til højre, eller ved at klikke her.

Introaften – flaskedykning

Dykkercertifikater – nyt hold

Tirsdag d. 5. februar kl. 19-20 holder vores instruktører intro-aften om flaskedykning. På mødet kan du høre mere om hvad der skal til for at få et dykkercertifikat. Vi kommer til at gennemgå forløbet, udstyr, omkostninger og hvad der ellers er vigtigt at vide hvis man skal have et dykkercertifikat. Planen er derefter, hvis der er interesse, at få et eller flere hold igang snarest muligt. Læs mere om dykkercertifikater på vores hjemmeside

Du kan tilmelde dig mødet på facebook, men det er også OK bare at dukke op.

Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne, så spred gerne budskabet. Mødet afholdes i vores klublokale på Kanalvejen 13E, Gilleleje. Vi bor oven på “Fiskernes Deli”, man skal op ad ståltrappen på gavlen. Adressen kan nemt findes med Google Maps.